<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=555857&amp;fmt=gif">
photo_expertises.jpg

Zelftest: 'Ik ben een Agile Tester'

De agile tester moet aan veel eisen voldoen, naast  testexpertise dient een agile tester zich ook thuis te voelen binnen het development team en de juiste soft skills te hebben. Daarnaast is een agile mind-set een belangrijke succesfactor. Maar wat maakt een tester nu een agile tester is?

We merken dat veel testers het best moeilijk vinden om helder uit te leggen wat hun nu een agile tester maakt en hoe hun werkwijze bijdraagt aan de doelen van het team. Daarom hebben we de “ik ben een agile tester” test voor je ontwikkeld. De statements geven aan waar een agile tester aan moet voldoen. Je kunt de test op verschillende manieren gebruiken.

Toepassing

Self assessment: Check voor jezelf op hoeveel van de onderstaande statement je scoort. Probeer voor elk van de items die je hoog scoort een voorbeeld uit jouw eigen praktijk te bedenken. Ga bij items waarop je laag scoort te rade over wat je kunt doen om dit te veranderen.

Team assesment: Check met je team waar je hoog scoort en op welke punten er ruimte is voor verbetering. Wissel onderling ervaringen en leerpunten uit.

Verbeteracties in de organisatie: Bespreek met je team of stakeholders de punten waarop je lager scoort. Bespreek samen welke verbeteringen in de organisatie helpen om maximale waarde te leveren met jouw test inspanning.

Selectie gesprek: Solliciteer je naar een nieuwe functie? Loop dan eens de statements na, net als bij de self assessment. Bedenk wat je zou antwoorden als je in een sollicitatiegesprek moet uitleggen waarom je jezelf een agile tester vindt, of waar je nog aan wil werken om jezelf te verbeteren. Je maakt vast een goede indruk.

Vul de test snel in. Succes!